EKİP GENELİNDE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ZORLAYIN

Ekiplerin nasıl ve neden birlikte çalıştıkları -ya da çalışmadıkları konusu beni hep çok etkilemiştir. Ama Dell büyümeyi sürdürdükçe ve biz bir sürü yeni eleman aldıkça, bu konu daha da önem kazandı. O kadar büyüdüğünüzde, küçük bir şirketteki odağı, yoldaşlık hissini ve kurumsal samimiyeti nasıl korursunuz?

Tekrarlıyorum, müşterileriniz ve hissedarlarınız için değer yaratmayı amaçlarken, herkesin yeteneklerini dengeleyip birleştirmenin yöntemlerini bulmak zorundasınız.

Bir ekibi belli bir hedefe yönlendirmek ve şirket genelinde aynı prim sistemini uygulamak, çalışanlarınızı bu noktaya getirmeye yardım eder. Örneğin, bizim fabrikada siparişlerin teslimatı için sipariş alma, üretim ve ambalaj alanlarında ikişer kişilik ekipler halinde çalışılır. Kâr-paylaşımı primleri onları ekip olarak verimli olmaya teşvik eder. Her ekip hedeflerimize göre ne durumda olduğunu görsün diye fabrikadaki ekranlara saatlik ölçütler koyulur. Üretim ekiplerimiz ne kadar verimli olursa, o kadar çok kazanırlar.

Birlikte çalışmanın tek başına çalışmaktan daha faydalı olduğunu bilirler.

360 derecelik performans değerlendirmesinin dayandığı ilke de buna benzer. Bir elemanın yıllık gelişimini tek kişinin şahsi fikirlerine göre değerlendirmek yerine, ki bu genellikle doğrudan kendi Süpervizörü olur, bu tam devirli değerlendirme 0 kişinin birlikte çalıştığı herkesin görüşlerini biraraya getirir. Daha fazla geliştirilmesi ya da ilerletilmesi gereken tarafları saptamak için harika bir ölçüm olduğu gibi, insanların ekip olarak hedeflerine ulaşmaya odaklanmalarına da yardımcı olur. Çalışanlarımız hakkındaki verileri en objektif hale getirmek ve kişiler arasındaki politik manevraları asgariye indirmek için bulduğumuz en iyi yöntem bu oldu. Sonucunda, güçlü takımların elemanlarının, ayak uydurmakta güçlük çeken diğer üyelere yardım etmek için daha fazla zaman ve çaba harcadıklarını gördük; çünkü bu onların da çıkarınaydı. Kullandıkları yöntemlerden biri ise, 360 derecelik değerlendirmelerini birbirleriyle açık paylaşmaktı. Bu, yönetim ekiplerimize ilerleme gerektiren bireysel alanlarda birlikte çalışma olanağı veriyor.

Bu tarz bir ekip çalışması bir şirketi bütün olarak tutma yolunda farklı bir yöntem sunuyor. Çalışanların birbirinin yolundan çekilmesi ya da politik davranmaksızın rekabetçi olmaları ile ilgisi yok bunun. Bütün olay insanların birbirlerinin gelişmelerine yatırım yapması.

Kelimenin tam anlamıyla bir ortaklık bu.