Her türlü müzakerelerde eğer zaman baskısı altında değilseniz, muhtemelen kaybetmezsiniz.

Add your comment