İngiliz dilinde dördüncü etkili kelime çünkü dür.

Add your comment