İnsan istediği şeyin sınırlı sayıda olduğunu anlayınca onun daha değerli olduğuna inanır.

Add your comment