Kar amacı gütmeyen kuruluşlar zaman baskısı tekniğini kullanmada ustadırlar.

Add your comment