Olumsuzları, olumlularla dengeleyin.

“Mümkünse kişinin performansıyla ilgili iyi bir şeyler de söyleyin. Bu, karşınızdaki insanın savunmaya geçmesini önleyebilir. “” Bu yazım hataları, senin mükemmel kapanış cümlelerini mahvetmiş.”” Ondan nasıl bir değişim umduğunuzu söyleyin. Tekrar; umduğunuz gelişme veya davranış konusunda açık sözlü olun: “Haftalık toplantılara katılman zorunludur,”” veya “”Haftalık toplantılara daha çok katıldığını görmek isterim.”” Gelişmeyi görmek için bir tarih bildirin. Bu şirket politikasında belirtilmiş veya sizin inisiyatifinize kalmış olabilir. Her iki şekilde de karşınızdakine düzelmesi için ne zamana kadar süre verdiğinizi bildirin. Sonuçlarını söyleyin. Eğer karşınızdaki bir adım ileri gitmeyecekse, bunun ona neye mal olacağını söyleyin. Tekrar; açık olun: “”Zam alamayacaksın,”” veya “”Terfi etmeye hazır olmadığını göstermiş olacaksın.”” Karşınızdakini dinleyin. Karşınızdaki insanın raporu zamanında teslim etmesine neyin engel olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Farkında olmadığınız hafifletici sebepler olabilir. “

Add your comment