OYUN BAŞLAMADAN İŞE ALIN

Bir pozisyonu doldurmak için birini işe almak yeterli değildir. Birinin yeteneklerine dayanarak işe almak bile yetmez. İşe alırken adayın büyüme ve gelişme potansiyeline bakmalısınız.

  Ben bu dersi şirket tarihinin daha en başlarında aldım. Mülakatları dikkatle yaptım ve açık kadroları doldurmak için kesinlikle doğru insanları seçmeye çalıştım. Ama bütün bunlara rağmen, henüz daha küçük bir şirketken bile çılgın bir süratle büyüyorduk ve önceleri yeterince kalifiye olanlardan bazıları ben daha farkına bile varamadan yetmez olmuşlardı. Onları işe alırken yaptıkları işte iyi olduklarını düşünmüştüm, ileride yapmak zorunda kalacakları işte iyi olup olmayacaklarını düşünmemiştim. Bir şirket hızla büyüyorsa, yetenekli insanlar bile şaşkına dönebilir. Bir işi iyi yaparken, bir yandan da yeni bir işe hazırlanabilen kişileri seçmeniz gerekiyor.

Bugün insanları işe alırken uzun vadeli düşünerek seçim yapıyoruz. Onları bir iş yapmak için getirmiyoruz; şirkete katılmaya davet ediyoruz. Eğer iyi denk düştüyse, işi bölümlendirdikçe ve bazı alanlara daha fazla odaklandıkça onların da görevleri pek çok kez değişiyor. Mevcut pozisyonlarının çok ötesine geçebilecek potansiyele sahip kişileri işe alırsanız, organizasyonunuza derinlik ve ek kapasite kazandırmış olursunuz. Yeni bir büyüme dalgasına kapıldığınızda veya rakibin yeni bir meydan okuyuşuyla karşılaştığınızda, bu sizin için çok önemli olacaktır.

İşe alımlarda sürekliliği düşünüyoruz. Aslında bunu kurumsal hale getiriyoruz. Her çalışanın görevleri arasında kendinden sonra gelecek olanı bulmak ve yetiştirmek de bulunuyor. Bu sadece yeni bir role geçmeye hazırlanırken değil, performans planlarının da süregiden bir parçası.

Yarının liderlerini bulmak için bugünün adaylarında ne ararsınız? Dell’de biz, bir öğrencinin sorgulamaya açık doğasını taşıyan ve her zaman yeni şeyler öğrenmeye hazır insanlar arıyoruz. Başarımıza katkıda bulunan unsurların çoğu geleneksel inançlardan uzak olduğundan, açık fikirli ve sorgulayıcı beyinler arıyoruz: Deneyim ve zeka arasında sağlıklı bir denge kurmuş, yenilik sürecinde hata yapmaktan korkmayan, değişimin normal kabul edilmesini arzulayan, sorunlara ya da çözümlere değişik bir açıdan bakarak daha önce görülmemiş çözümler öneren insanlar arıyoruz.