Tekrar yazın.

“Unutmayın, kelimelerinizin akışını sağlamak için bir sürü taslak yazmanız gerekebilir. Yazı kaliteniz her zaman önemlidir. “”Bu sadece kısa bir not veya faks; resmi bir mektup değil,”” diye düşünmeyin. Birçok öğrencim, aldıkları gülünç mektupların kopyalarını bana gönderiyor. Aynı zamanda başkalarına veya herkesin görmesi için dergi ve gazetelere gönderiyorlar. Eğer iş içinse, yazınızın kalitesi her zaman önemlidir ve bununla değerlendirilirsiniz. Paragraf uzunluğunu çeşitlendirin. Eğer tüm paragraflarınız aynı uzunlukta olursa, dokümanınızı okumak sıkıcı olur. Bütün paragraflar uzunsa, doküman siyah bir buz oluverir ve okuyucunuzun gözleri en sona kayar. Paragrafları mümkün olduğunca kısa tutun; kısalık okunabilirliği artırır. Temel bir bilgi olarak, paragraflar dokuz veya daha az satırdan oluşmalıdır. “

Add your comment