yine de , bazı kelimeler ikna etmeye çalıştığımız kişiler üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir.

Add your comment